ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Önemli Tarihler


Genişletilmiş Özetlerin Son Gönderilme Tarihi:

26.02.2021


Kabul Edilen Genişletilmiş Özetlerin Bildirim Tarihi:

31.03.2021


Tam Metinlerin Son Gönderilme Tarihi:

10.06.2021

Hakem sürecinde kabul edilerek Sempozyumda sunulan genişletilmiş özet veya tam metinler Sempozyum Bildiri kitabında yayınlanacaktır Bildirilerini tam metin olarak gönderen yazarlar, eğer bildirilerinin “Muhasebe ve Finansman Dergisi”nin özel sayısında yayımlanmasını isterlerse, Dergi web sayfasındaki yazım kurallarına göre makale formatında düzenledikleri bildirilerini 10 Haziran 2021 tarihine kadar göndermelidir. Bu durumda bildiri kitabında bildirilerin kısa özetleri yayımlanacaktır.


Genişletilmiş özet ve bildiri tam metinlerinin gönderileceği mail adresi:

info@mufadisaf.com