ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Kurullar

Organizasyon Komitesi

Prof.Dr. Ali Ildır - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Aylin Poroy Arsoy - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Ayşe Ümit Gökdeniz - Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Batuhan Güvemli - Trakya Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Biljana Angelova - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Prof.Dr. Değer Alper- Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Fatih Coşkun Ertaş - Atatürk Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Özbirecikli - Mustafa Kemal Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Neda Petroska -Angelovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Prof.Dr. Sait Kaygusuz- Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Sema Ülker- İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Seval Kardeş Selimoğlu - Anadolu Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Yashar Kalbiyev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Doç.Dr. Adem Anbar - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Doç.Dr. Elena Davitkovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Doç.Dr. Fariz S. Ahmadov, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Doç.Dr. İlgar Seyfullayev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Doç.Dr. Marija Takovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Doç.Dr. Melek Eker - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Doç.Dr. Zoran Janevski - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Öğr. Üyesi Elif Yücel - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Pala - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Funda Acar Özçelik- Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ertan - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Irına Majovskı - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Öğr. Üyesi Iskra Stanceva Gigov - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Öğr. Üyesi Vlatko Petkovksi - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Aleksandra Lazonoska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Elizabeta Dzambaska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya
Dr. Neman Muradlı - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Dr. Nurhodja Akbulayev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Dr. Yaşar Numan Aksanyar - Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Tuba Bora Kılınçarslan - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Öğr. Gör. Yusuf Kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi- Türkiye
Araş. Gör. Alp Aytaç - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Araş. Gör. Can Efecan Akhan - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Araş. Gör. Ceyda Kavurmacı Aytaç - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Araş. Gör. Ebru Aydoğan - Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye
Araş. Gör. Katerina Hadzi Naumova Mihajlovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi - Makedonya

Bilim Kurulu

Prof.Dr. Adriana Tiron Tudor - Babes Bolyai Üniversitesi, Romania
Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can - Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ali Alagöz - Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ali Deran - Mersin Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Aylin Poroy Arsoy - Bursa Uludağ Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Ayşe Ümit Gökdeniz - Marmara Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Başaran Öztürk - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Batuhan Güvemli - Trakya Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Beyhan Marşap - Hacı Bayram Veli Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Biljana Angelova - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Prof.Dr. Can Şımga Mugan - İzmir Ticaret Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Dijana Boskovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı - Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Fatih Coşkun Ertaş - Atatürk Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Fatih Yılmaz- İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Fatma Tektüfekçi - Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Fehmi Karasioğlu - Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Figen Türüdüoğlu - Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ganite Kurt - Gazi Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Giuseppe Galassı - Parma Üniversitesi, İtalya
Prof.Dr. Göksel Yücel - İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Gürbüz Gökçen - Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Güven Sayılgan - Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Hülya Talu - İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. İrem Nuhoğlu - Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Kadir Gürdal - Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Kıymet Tunca Çalıyurt- Trakya Üniversitesi- Türkiye
Prof.Dr. Klimentina Poposka - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Prof.Dr. Mehmet Bolak - Galatasaray Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Erkan - İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Mehmet Özbirecikli- Mustafa Kemal Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Melih Erdoğan - Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Metin Kamil Ercan - Gazi Üniversitesi-Türkiye
Prof.Dr. Metin Saban - Bartın Üniversitesi, Türkiye,
Prof.Dr. Nalan Akdoğan - Başkent Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Neda Petroska -Angelovska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Prof.Dr. Nuran Cömert - Marmara Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Orhan Çelik- Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ömer Lalik- İstanbul Ticaret Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Önder Kaymaz - Clarion Üniversitesi, USA
Prof.Dr. Recep Karabulut - İnönü Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Recep Pekdemir- İstanbul Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Reşat Karcıoğlu - Atatürk Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Selahattin Karabınar - İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Selçuk Kendirli - Hitit Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Sema Ülker - İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Semra Öncü - Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Serap Yanık - Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Seval Kardeş Selimoğlu - Anadolu Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Shawki Farag - The American Üniversitesi of Cairo, Mısır
Prof.Dr. Sifariz Sabzaliyev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Prof.Dr. Snezana Kostadinoska-Milosheska - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi,Makedonya
Prof.Dr. Süleyman Yükçü - Dokuz Eylül Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Şaban Uzay - Erciyes Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Turhan Korkmaz - Mersin Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ülkü Ergun - Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu- Bursa Uludağ Üniversitesi,Türkiye
Prof.Dr. Ümmühan Aslan - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Vesna Georgieva- Svrtinov - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Prof.Dr. Volkan Demir, Galatasaray Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Yakup Selvi- İstanbul Üniversitesi- Türkiye
Prof.Dr. Yasemin Köse - Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Yashar Kalbiyev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Prof.Dr. Yıldız Özerhan - Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof.Dr. Yoshiaki Jinnai - Tokyo Keizai Üniversitesi - Japonya
Prof.Dr. Yusif Aliyev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Prof.Dr. Zeynep Hatunoğlu - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Agim Mamuti - Mother Teresa Üniversitesi, Makedonya
Doç.Dr. Can Öztürk - Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Fariz S. Ahmadov - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Doç.Dr. Graham GAL - Isenberg School of Management, UMASS, USA
Doç.Dr. Geray Musayev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Doç.Dr. İlgar Seyfullayev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Doç.Dr. Zoran Janevski - Ss. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya
Dr. Mohammed Reza Noruzi - Tarbiat Modarres Üniversitesi, Iran
Dr. Neman Muradlı - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Dr. Nurhodja Akbulayev - Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan