ISAF 2021 | VI. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu

Genel Bilgiler

MUFAD HAKKINDA

     MUFAD, Türkiye üniversitelerinde görev yapan muhasebe ve finansman öğretim üyelerinin demeği olarak 1998 yılının sonlarında kurulmuştur. 1999 yılından 2011 yılına kadar fiziki olarak yayımlanan “Muhasebe ve Finansman Dergisi”, 2011 yılında dernek yönetim kurulu ve dergi yayın kurulunun değişimini takiben 2011 Nisan sayısından itibaren elektronik dergi olarak yayımlanmaya başlamıştır. Üç ayda bir yayınlanan Muhasebe ve Finansman Dergisi, TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), EBSCOhost (Business Source Complete), ASOS Index, Index Copernicus ve Şubat 2016’dan bu yana ProQuest veri tabanları tarafından taranmaktadır.

     Dergimizin uluslararası indekslerin gerektirdiği koşullara uygun format içinde yayın yapması prensibi izlenmektedir. MUFAD ülkenin her yerine yayılmış olan bütün akademisyenlerin sesi olmayı amaçlamakta, onların bir araya gelmelerini, çalışmalarını birbirleriyle paylaşabilmelerini ve yaptığı organizasyonlarla ilişkileri güçlendirmeyi hedeflemektedir.

     MUFAD için bütün akademisyenleri ayrım yapmaksızın kucaklamak, muhasebe ve finansman biliminin gelişmesine, öğretim üye ve yardımcılarına dünyadaki gelişmeleri eksiksiz ve zamanında duyurmak en önemli husustur.

     MUFAD, kuruluşunu takiben üniversiteler ve meslek odaları ile çeşitli paneller gerçekleştirmiştir. Uluslararası deneyimi olan kadrolara sahip olan MUFAD, birçok uluslararası aktivitede Türkiye’yi temsil etmiştir. Ayrıca, Edirne’de 2007 yılında Balkan ülkeleri muhasebe ve denetim konferansının organizasyonunu Trakya Üniversitesi ile birlikte üstlenmiştir. 2008 yılında Marmara Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin katkıları ile 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi düzenlenmiştir. 2010 yılında MUFAD ve Trakya Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da “2. Balkanlar ve Ortadoğu Ülkeleri Denetim ve Muhasebe Tarihi Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2012 yılından itibaren aşağıda sıralanan Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumları düzenlenmektedir.


ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS SEMPOZYUMLARI

1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu “The 1st International Symposium on Accounting and Finance” (ISAF 2012),

     MUFAD ve Gaziantep Üniversitesi işbirliği ile Gaziantep’te düzenlenmiştir. 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasında Gaziantep ilinde Şehitkamil Kongre merkezinde gerçekleştirilen ve resmi dili Türkçe ve İngilizce olan Sempozyumun ana oturumlarında simültane tercüme olanağı sunulmuştur. Muhasebe ve finans alanında gelecek on yıllık dönemin getirecekleri ve bunlara yönelik eylem planlarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen Sempozyumda, sadece yol gösterici nitelikteki ana başlıklar altında gruplandırılan muhasebe ve finans alanındaki teorik ve ampirik çalışmalara yer verilerek yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden, kamu kurumlarından ve meslek odalarından geniş katılım sağlanmıştır. Sempozyuma gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gösterilen ilgi sonucunda 150 civarında bildiri gelmiş, Sempozyumun gerçekleştiği iki tam gün boyunca, 5 ayrı salonda ve 26 oturumda 105 bildiri sunulmuştur. Ayrıca ana salonda birinci gün gerçekleştirilen açılış oturumu ile ikinci gün gerçekleştirilen panelde Türkiye gündemindeki konular tartışılmıştır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendiğinden 4 oturumda sunulan 16 bildirinin sunumu İngilizce, diğerleri ise Türkçe olarak yapılmıştır. Sempozyumda sunulan bildiriler, 983 sayfa olarak basımı gerçekleştirilen sempozyum bildiri kitabında yer almış ve bu bildiri kitabı bildiri sahiplerine ücretsiz olarak gönderilmiştir.

2. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (2nd International Symposium on Accounting and Finance-ISAF 2014)

     MUFAD ve Uludağ Üniversitesi işbirliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenmiş, Sempozyumda yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden, kamu kurumlarından ve meslek odalarından geniş katılımla muhasebe ve finans alanındaki güncel konular tartışılmıştır. “Denetim ve Finansal Raporlamada Yeni Etkileşimler” olarak belirlenmiş olan Sempozyumun ana teması çerçevesinde çeşitli konu başlıkları altında muhasebe ve finans alanındaki teorik ve ampirik çalışmalara yer verilmiştir Resmi dili Türkçe ve İngilizce olan ana oturumlarda simultane tercüme olanağı sunulan Sempozyumda sunuma kabul edilen bildiriler, tam metin olarak, sempozyum kitabında elektronik olarak yayımlanmış ve katılımcılara dağıtımı sağlanmıştır. İki gün boyunca ana salon ve paralel oturumlarda sunulan 69 bildiri 44 farklı üniversitedeki akademisyenler, Maliye Bakanlığı ile özel sektör kurumlarındaki yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

3. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (3rd International Symposium on Accounting and Finance -ISAF 2014 Tokyo),

     MUFAD ve Tokyo Keizei Üniversitesi isbirliği ile 10-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenmiştir. Açılış konuşmaları ile başlayan Sempozyumun ilk gününde gerçekleştirilen panelde, (The Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) adına yönetim kurulu üyesi Shinji SOMEHA, Türkiye’den Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) adına Ömer SAYILGANOĞLU ve Türkiye Muhasebe Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) adına Muharrem KARATAS panel konuşmalarını yapmışlardır. İkinci gün Tokyo Keizei Üniversitesi’nde üç ayrı salondaki paralel oturumlarda 15 bildiri, üçüncü gün ise 9 bildiri sunulmuştur. Panel konuşmaları ve bildirilerin tam metinlerinin yer aldığı Sempozyum bildiri kitabı elektronik olarak hazırlanarak bildiri sahiplerine ulaştırılmıştır.

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2017), Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği( MUFAD),

     Uludağ Üniversitesi ve St Cyril and Methodius Üniversitesi Üsküp Ekonomi Enstitüsü işbirliği ile 3-5 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, Prof. Ümit Gücenme Gençoğlu, Prof. Tatjana PETKOVSKA MIRCEVSKA, St Cyril and Methodius Üniversitesi Rektörü Prof. Nikola JANKULOVSKI ve Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK Başkanı) Dr. Genç Osman YARAŞLI’nın yer aldığı açılış konuşmaları ile başlamış, devam eden Sempozyumun açılış oturumunda üç Keynote Speaker bildirilerini sunmuştur.

95 katılımcı ile gerçekleşen Sempozyum için Makedonya, Sırbistan, Libya ve Türkiye’den 26 farklı üniversiteden gönderilen bildiriler hakem sürecinden geçirilerek 48 bildiri sözlü sunum için kabul edilmiştir. Sempozyumda kabul edilen ve sunulan bildiriler 350 sayfalık bildiri kitabında yayımlanmış, tam metin gönderilen bildiriler Muhasebe ve Finans Dergisi özel sayısında yayımlanmıştır. 03 Temmuz Pazartesi ve 04 Temmuz Salı günlerinde toplam 95 katılımcı ile, paralel üç salonda sunumların yapıldığı Sempozyum programının kapanış seramonisinde, St Cyril and Methodius Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesi arasında kurulan yakın ilişkilerin ileriye de taşınması dilekleriyle, iki üniversite öğrencilerinin Erasmus kapsamında değişimini sağlamak amacıyla bir anlaşma imzalanması kararı açıklanmıştır. Sempozyumun ardından 5 Temmuz Çarşamba günü başlayan ve 9 Temmuz Pazar gününe kadar devam eden 4 günlük Sempozyum kültür gezimizde Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan olmak üzere 5 farklı ülke ziyaret edilmiş, geziye katılan 32 kişilik grubumuzda unutulmaz anılar kalmıştır.

5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu (ISAF 2019),

     MUFAD, Bursa Uludağ Üniversitesi, Ss Cyril and Methodius Üniversitesi, Üsküp Ekonomi Enstitüsü ve Azerbaycan Devlet Üniversitesi işbirliği ile 1-4 Mayıs 2019 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyum Başkanı Prof.Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Feridun YILMAZ ve TÜRMOB Başkanı Masis YONTAN’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başlayan Sempozyumda Ülkemizdeki 37 Devlet Üniversitesi ve 11 Özel Üniversite olmak üzere 48 farklı üniversiteden katılım sağlayan konuşmacıların bildirileri olmak üzere toplam 75 bildiri sunumu yapılmıştır. Sempozyumda Japonya, Azerbaycan, Makedonya, Mısır, Afganistan, Somali olmak üzere 6 yurt dışı üniversiteden konuşmacının bildirileri sunulmuştur.


Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayları

     Derneğimiz, üstlendiği sorumluluğun bilinci ile ve genç meslektaşlarımızın talebi üzerine 2015 yılı Nisan ayında Yalova Üniversitesi işbirliği ile “Muhasebe ve Denetim Standartları” çalıştaylarını başlatmıştır. Çalıştay programlarının amacı, akademik çalışmaların paylaşılması, uygulamalar ile teorinin bir araya getirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak vaka analizi ve problem çözümüne yönelik olarak uzman hocaların iki gün içinde yaptıkları sunumlar ile gerçekleştirilen çalıştaylarda, muhasebe standartları ve denetim standartlarına ilişkin konular ele alınmaktadır.

II. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, 2015 Eylül ayında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilmiştir.

III. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, Mayıs 2016’da Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu işbirliği ile Kütahya’da gerçekleştirilmiştir.

IV. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, MUFAD ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir.

V. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile 20-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Çanakkale Dardanos tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

VI. Muhasebe ve Denetim Standartları Çalıştayı, MUFAD ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile 19­22 Eylül 2019 tarihleri arasında Antalya Adrasan Otel'de gerçekleştirilmiştir.

 

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HAKKINDA

     11 Nisan 1975 tarih ve 15205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1873 Sayılı Kanun ile Bursa’da “Bursa Üniversitesi” adı ile kurulan Üniversitemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Uludağ Üniversitesi" adını adını almıştır. Ancak 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile üniversitemizin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi" olmuştur.

     Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemize bağlı olarak, 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bursa’da 1970 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birleştirilerek Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

     Fakültemiz Görükle Kampüsünde üç derslik, bir idari blok binasından oluşmaktadır. Fakültemizde 48 adet derslik, 9 adet projeksiyon üniteli derslik, 3 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet konferans salonu, toplantı salonları, 2 adet dinlenme ve sosyal amaçlı salon, 3 adet öğrenci kafeteryası, 300 araç kapasiteli öğretim üyesi ve öğrenci otoparkı mevcut olup içindeki ve çevresindeki yeşil alanı ile dikkat çekmektedir.

     Fakültemiz Akademik kadrosunda 42 Profesör, 24 Doçent, 22 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi, 81 Araştırma Görevlisi mevcuttur. 33'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 70 İdari Personel vardır. İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Ekonometri bölümlerinde örgün öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 10.763 öğrenci ile eğitim-öğretim yapılmaktadır.

MUFAD web sitesi için tıklayınız…